Nhận biết thế kỷ 21!

Ba người bạn tán gẫu trong quán cà phê, ông A lên tiếng:– Theo các ông thì điều gì cho thấy chúng ta đang sống ở thế kỷ 21? Theo tôi thì... Read more »