Cỏ lá xanh xao

Đời em buồn như dòng sôngCuốn rong rêu trôi dạt biển đời Đời em buồn như mùa thuNhư ngàn lá bay vào trời rộng. Đời em buồn như sầu đông, Như hạnh... Read more »