Tái bản tập sách ‘Gốm cây mai – Đề Ngạn Sài Gòn Xưa’ với nhiều bổ sung về gốm

Trong hơn 200 năm tồn tại, từ gạch, ngói, lu, hũ, đôn, chậu… của xóm Lò Gốm “Chơn vò vò bàn cổ xây trời” đến những sản phẩm sành men màu “Đề... Read more »