Kardia Labs ra mắt nền tảng định danh sản phẩm vật lý trên thế giới số

Toàn cầu hóa đã và đang dần gắn kết các nước trên toàn thế giới lại gần nhau hơn, do đó các sản phẩm vật lý  hữu hình (sản phẩm offline) cần... Read more »

Hai dịch vụ mới triển khai tại Công viên phần mềm Quang Trung

Công viên phần mềm Quang Trung (QTSC) đã và đang tiếp tục xây dựng mô hình đô thị thông minh, triển khai ứng dụng kết nối công nghệ để phục vụ hoạt... Read more »
Ad Widget