Dịu dàng

Người đưa đón kẻ gọi mờiHồng nhan chị cũng một thời long lanhMắt huyền mắt tím mắt xanhGiam cầm bao gã rắp ranh mơ đào… Giận thương chị vẫn ngọt ngàoBuồn vui... Read more »