Thương nhớ… người dưng

Những ý nghĩ, mình rất thích, như khi mình viết “Có những buổi chiều vàng hiu hắt gió, những nhớ quên tự dưng lạc về… Là ký ức, ai lại nỡ lắc... Read more »

Gởi người từng quen

Ngày này tháng nọ năm kia Tự nhiên ta lại chia lìa vì đâu Nhiều đêm nặng mối tơ sầu Trách người đã vội quên câu thề nguyền Chắc là mình đã... Read more »
Ad Widget