Nhặt được hơn 8,7 tỷ đồng trong nhà máy rác

Người công nhân vệ sinh môi trường 63 tuổi ở Nhật mới đây đã phát hiện số tiền khủng 42,5 triệu yên Nhật – hơn 8,7 tỷ đồng – tại một nhà... Read more »