Nhặt được hơn 8,7 tỷ đồng trong nhà máy rác

Người công nhân vệ sinh môi trường 63 tuổi ở Nhật mới đây đã phát hiện số tiền khủng 42,5 triệu yên Nhật – hơn 8,7 tỷ đồng – tại một nhà máy rác ở thị trấn Numata.

Đáng nói là ông đã đem số tiền này nộp cho cảnh sát.

Chính quyền đang kêu gọi người dân, bất kỳ ai tin rằng mình có thể lỡ làm mất tiền vào nhà máy rác thì thông báo.

Theo luật pháp sở tại, người nhặt được tiền và mang đến cảnh sát sẽ được hưởng 5 – 20% nếu người chủ đến nhận lại.

Nếu không ai đến nhận trong vòng 3 tháng thì người tìm thấy sẽ được giữ tất cả.

T.C

Recommended For You