Nhớ người trong nắng

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve, Nắng dâng làm lụt cả trưa hè. Năm xưa một buổi đương mưa lụt Tôi tiễn chân người sang biệt ly. Từ buổi về đây... Read more »

Dư âm xưa

Ta tìm về trong ký ức thân thương! Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ Dư âm cũ mang theo hồn một thuở Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.... Read more »
Ad Widget