Nhớ người…

Nhớ người đang ở rất xa Nhớ người chưa chắc người ta nhớ mình Nhớ người nên nghĩ linh tinh Nhớ người bởi cứ nghĩ mình… được yêu. Nhớ người từ sáng... Read more »

Có một người bây giờ đã xa

Có một người tôi ngày nhớ đêm mong Bao cảm xúc cuộn đáy lòng trỗi dậy Bàn tay nhỏ chưa một lần nắm lấy Mà trái tim sao cứ vậy thương nhiều.... Read more »
Ad Widget

Nhớ người trong nắng

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve, Nắng dâng làm lụt cả trưa hè. Năm xưa một buổi đương mưa lụt Tôi tiễn chân người sang biệt ly. Từ buổi về đây... Read more »

Nhớ người trong nắng

Hà Nội có hồ loạn tiếng ve, Nắng dâng làm lụt cả trưa hè. Năm xưa một buổi đương mưa lụt Tôi tiễn chân người sang biệt ly. Từ buổi về đây... Read more »

Dư âm xưa

Ta tìm về trong ký ức thân thương! Dòng cảm xúc đã từng vương chiều nhớ Dư âm cũ mang theo hồn một thuở Cháy tình thơ hai đứa thắm duyên nồng.... Read more »