Nửa…

Nửa men đi lối rêu dày Trượt chân ngã dưới bóng ngày xanh tôi Lối xưa năm ấy trêu ngươi Bờ xa cỏ nhớ nụ cười gió reo. Nửa trông mắt lệ... Read more »