Cục đá kỳ lạ: sống như một sinh vật

Một loài sinh vật hiếm và lạ có tên khoa học là Pyura chilensis được xem là “đá sống” có bề ngoài trông giống một tảng đá nhưng bên trong lại là... Read more »