Cục đá kỳ lạ: sống như một sinh vật

Một loài sinh vật hiếm và lạ có tên khoa học là Pyura chilensis được xem là “đá sống” có bề ngoài trông giống một tảng đá nhưng bên trong lại là một cơ thể sống.  

 Chúng trao đổi chất bằng cách hút nước biển rồi lọc các loại tảo và vi sinh vật thông qua hai ống dẫn.

Sinh vật này có máu trong trẻo và cơ thể chúng chứa nhiều chất hiếm vanadium.

Người ta chỉ tìm thấy chúng ở vùng bờ biển Peru và Chile.

Người dân dùng phần thịt bên trong của Pyura chilensis để chế biến món ăn.

Recommended For You