Biện pháp quản lý sâu và dịch hại trong sản xuất rau hữu cơ

Yêu cầu quan trọng nhất trong sản xuất rau hữu cơ là không sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón hóa học. Vì vậy, việc phòng và ngăn ngừa sâu, các dịch... Read more »

Kỹ thuật trồng rau theo hướng hữu cơ

Theo Viện khoa học kỹ thuật miền Nam, sản xuất rau hữu cơ phải dựa trên các nguyên tắc: sử dụng các biện pháp, chế phẩm đặc biệt để kích thích hoạt... Read more »
Ad Widget

‘Hạt giống rau hữu cơ’ và những điều cần biết

Theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041-2:2017), hạt giống rau hữu cơ là các hạt giống lấy từ cây bố mẹ (được trồng và chăm sóc bằng phương... Read more »