‘Hạt giống rau hữu cơ’ và những điều cần biết

  Theo tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ Việt Nam (TCVN 11041-2:2017), hạt giống rau hữu cơ là các hạt giống lấy từ cây bố mẹ (được trồng và chăm sóc bằng phương pháp hữu cơ), được thu hái, xử lý và chọn lọc không sử dụng hóa chất gây ảnh hưởng đến chất lượng hạt.

  So với hạt giống rau thông thường, hạt giống rau hữu cơ thường có sức tăng trưởng và phát triển khỏe mạnh, có khả năng tự chống chọi lại sâu bệnh cao nên đảm bảo năng suất gieo trồng tốt.

  Ngoài ra, hạt giống hữu cơ do được phát triển trong môi trường tự nhiên, phải tự tìm kiếm nguồn dinh dưỡng nuôi cây nên thường có hương vị ngon ngọt hơn.

  Hạt giống rau hữu cơ không có biến đổi gen, không có tạp chất hóa học độc hại nên đảm bảo chỉ số an toàn cao.

  Theo quy định, canh tác rau theo phương pháp hữu cơ, phải sử dụng hạt giống hữu cơ. Tuy nhiên, nếu hạt giống không có sẵn trên thị trường, trang trại được phép sử dụng hạt giống thông thường, nhưng phải đảm bảo hạt giống rau hữu cơ và vật liệu sinh sản vô tính được lấy từ cây trồng hữu cơ, ít nhất là một thế hệ (một vòng đời), riêng với cây lâu năm thì ít nhất là sau hai vụ thu hoạch.

  Ngoài ra, chỉ chấp nhận hạt giống và vật liệu trồng được xử lý với các chất cho phép của cấp có thẩm quyền và nằm trong danh mục quy định được phép (chỉ xử lý bằng phương pháp vật lý, cơ học, sinh học).

  Điều cần lưu ý là không sử dụng hạt giống và vật liệu nhân giống từ cây trồng biến đổi gen; đồng thời, nên lựa chọn giống cây trồng có khả năng thích nghi với điều kiện sinh thái của địa phương, chống chịu sinh vật gây hại và đảm bảo duy trì chất lượng giống cây trồng trong quá trình sản xuất.

  Đối với USDA, hạt giống hữu cơ cũng được cho phép xử lý để bảo quản. Hầu hết các phương pháp xử lý được sử dụng để bảo vệ các hạt giống chống các rối loạn do nấm và vi khuẩn có thể tàn phá với cây khỏe mạnh hầu hết từ tự nhiên, không có các tác nhân hóa học.
   
   
  Chẳng hạn, được xử lý bằng nước nóng, sử dụng inoculant (vi khuẩn Rhizobium) của cây họ đậu để bảo vệ chống lại bệnh tật, bọc hạt (bọc hạt lại trong một lớp bảo vệ) miễn là không có thuốc diệt nấm trong màng bọc, cũng như sử dụng các ứng dụng kích thích vi sinh vật và vi khuẩn inoculants.

  NAM TIẾN

  Recommended For You