Mưa đông tuổi nhỏ

Tôi nhớ những đêm mưa đông tuổi nhỏ, tôi ôm ghì con gấu bông bộ lông màu cháo lòng bị mất một mắt rồi cuộn tròn nằm trong lòng mẹ. Nghe giọt... Read more »