Nỗi buồn trong veo

Không dưng, má bảo tính bạn dở dở ương ương không biết đâu mà lần. Má rủ đi coi ảo thuật, bạn cười, mấy trò lừa gạt đó coi tốn tiền chứ... Read more »