Thăm Bình Định quê anh

Em về Bình Định thân thương
Quê người tình đó, chỉ đường nha anh
Bồng Sơn ngát bóng dừa xanh
Tây Sơn đất võ nặng tình bấy lâu.

Ghềnh Ráng trăng chiếu bên lầu
Thi nhân Mặc Tử ôm sầu viễn mơ
Mộng Cầm thả dáng theo thơ
Dương Long tháp cổ, bụi mờ tích xưa.

Yêu anh biết nói sao vừa
Bến My Lăng đó, sớm trưa mặn nồng
Đò chiều tách bến sang sông
Trường Thi còn dấu má hồng anh yêu!

Biển Quy Nhơn đón nắng chiều
Viếng mồ thi sĩ hắt hiu tình buồn
Cùng về Hầm Hô tắm tiên
Bên nhau trút hết ưu phiền nhé anh.

Quê người thương mãi ngát xanh
Đồ Bàn thuở ấy, cổng thành còn đây
Nụ hôn làm em thấm say
Về thăm Bình Định, những ngày đang yêu.

Mộng Cầm

Recommended For You