Tháng ba

Xa nhau chiều cuối tháng ba
Xuân còn đương độ cỏ hoa tươi mầu
Không gian man mác đượm sầu
Anh đi em ở giang đầu khói sương

Bao năm luân lạc viễn phương
Cô thân đất khách vấn vương tình nhà
Mỗi năm vào cuối tháng ba
Nhớ em xao xuyến mưa sa trong lòng!

MINH TAM NGUYEN

Recommended For You