Thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn

  Đại học quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) vừa tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Viện nghiên cứu phát triển kinh tế tuần hoàn (ICDE) trực thuộc ĐHQG-HCM.

  ICDE ra đời nhằm góp phần thúc đẩy nền kinh tế quốc gia chuyển từ mô hình kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn (KTTH) trên cơ sở cung cấp kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách để phát triển mô hình này. Đây là viện KTTH đầu tiên của Việt Nam, thể hiện nỗ lực và đóng góp của ĐHQG-HCM vào quá trình đổi mới và phát triển kinh tế bền vững của đất nước.

  PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt, giám đốc ĐHQG-HCM, cho biết: “ICDE thực hiện sứ mạng của mình trên nền tảng hệ sinh thái doanh nghiệp – Chính phủ – đại học. Thông qua ICDE, ĐHQG-HCM đặt mục tiêu đóng góp, kết nối nền KTTH giữa thế giới và Việt Nam”.

  ICDE xác định tầm nhìn trở thành trung tâm hàng đầu của Việt Nam và khu vực về KTTH. ICDE nghiên cứu KTTH phù hợp với điều kiện Việt Nam, đề xuất chính sách trong ứng dụng và phát triển mô hình này với Chính phủ, các tổ chức và doanh nghiệp.

  PGS.TS. Nguyễn Hồng Quân, viện trưởng ICDE, chia sẻ: “ICDE sẽ tạo cơ hội hợp tác giữa các bên liên quan dựa trên việc sử dụng hợp lý nguồn nguyên vật liệu, năng lượng và góp phần bảo vệ môi trường. Đây chính là cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế trong quá trình hội nhập – gồm 17 các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs – Sustainable Development Goals) do Liên hiệp quốc đề ra”.

  Mô hình kinh tế tuyến tính chỉ dựa trên nền tảng lấy (take), tạo ra (make) – vứt bỏ (disposal) đã khiến chúng ta đối diện với thách thức về nguồn tài nguyên hữu hạn đang cạn kiệt, môi trường tự nhiên đang bị tàn phá bởi lượng rác thải khổng lồ và phải mất hàng trăm năm mới tiêu hủy hoàn toàn, sức khỏe con người đang bị đe dọa do môi trường sống như nguồn nước, không khí… bị xuống cấp trầm trọng. Để góp phần giải quyết vấn đề này, mô hình KTTH ra đời dựa trên nguyên tắc giảm thiểu sử dụng nguồn tài nguyên, tái tạo tài nguyên, tăng vòng đời sử dụng sản phẩm bằng tái sử dụng, tân trang và tái chế. Đây sẽ là giải pháp cho mô hình phát triển bền vững.

  ICDE là mô hình viện nghiên cứu khoa học được thành lập trực thuộc ĐHQG-HCM với sự hỗ trợ tài chính và vận hành từ cộng đồng doanh nghiệp. ICDE được Quỹ VCF thuộc VinaCapital và Tập đoàn Nutifood bảo trợ về kinh phí hoạt động, hỗ trợ vận hành và kết nối với cộng đồng doanh nghiệp.

  A.T

  Recommended For You