Thoảng qua

Xa lâu trở lại quê nhà
Vẫn đây Cầu Dứa bắc qua thôn Trường
Còn không hình bóng người thương?
Đợi hàn sinh mãi văn chương chưa về!

Mơn man trong thoảng nồm quê
Có cô cậu bé ngô nghê… xoe tròn
Nhìn ông khách lạ, véo von:
“- Mẹ ơi!…
Có ông nào đó gọi con hỏi đường!”
Thì ra…
Giật mình tĩnh thoáng mơ hương
Phần ba thế kỷ vấn vương…. đã già !

NờVêXê

(Tháng 7/2015)
(Trường THCS Trần Quang Diệu, Buôn Đôn, Đăk Lăk)

Recommended For You