Thôi từ nay em vắng

Sớm mùa xuân em đến
Tóc buộc chiếc nơ xanh
Gieo rắc vào lòng anh
Một trời bao thương mến.

Một trưa hè em đến
Đội chiếc nón vành xinh
Cùng màu áo trắng tinh
Để anh thôi chờ đợi.

Rồi chiều thu em tới
Váy ngắn và giày cao
Vài cặp mắt xôn xao
Chợt lòng anh lo lắng.

Một ngày đông em vắng
Mưa rớt đầy ngoài sân
Và nỗi buồn tràn dâng
Thôi từ nay em vắng.

Đoàn Nguyên

Recommended For You