Thư Trung thu Bác Hồ gửi các cháu thiếu nhi năm 1951

Đây là một bài thơ trung thu ý nghĩa mà Bác Hồ dành tặng cho thiếu nhi. Bài thơ ngắn gọn nhưng chứa đựng những tình cảm thân thương dành cho nhi đồng.

Lời thơ:

Trung thu trăng sáng như gương,
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng.
Sau đây Bác viết mấy dòng,
Gửi cho các cháu tỏ lòng nhớ thương.

Hồ Chí Minh

Recommended For You