Thương một người

Thương một người là bằng cả con tim
Thương nồng nàn và êm đềm trìu mến
Thương diết da cả dỗi hờn lơ đễnh
Thương những gì người mang đến cho ta.

Thương một người đâu cần phải nói ra
Thương thấu hiểu và dung hòa hạnh phúc
Thương lắng nghe ủi an nhau mọi lúc
Thương thật nhiều bậc cảm xúc trào dâng.

Thương một người là thương cả gian truân
Thương bao dung đắng cay người từng trải
Thương chở che, bảo ban không ái ngại
Thương trọn đời chớ chẳng phải đôi khi.

Thương một người là thương cả đường đi
Thương cả những khi sai lầm nông nỗi
Thương đơn thuần chẳng bao giờ đòi hỏi
Thương chỉ biết rằng thương mãi mà thôi.

Thương một người dù cách trở xa xôi
Thương vẫn luôn hỏi han nhau sớm tối
Thương sẽ gọi nhau mỗi khi rảnh rỗi
Thương sẽ đợi chờ không đổi dạ sắt son.

Thương một người dẫu nước chảy đá mòn
Thương vẫn mãi thương đến tròn duyên trọn nợ…

THIỂN THIỂN

Recommended For You