Tìm về tháng sáu

  Sân trường
  tháng sáu
  buồn ơi
  mùa chia ly gọi
  vang trời người dưng
  ngày xưa
  tháng sáu lưng chừng
  lời yêu
  chắp cánh ngại ngùng rồi thôi…

  Tháng sáu
  một em 
  một tôi
  chạm nhau nông nổi 
  bồi hồi 
  cũng qua

  tặng em một đóa thật thà
  ép khô lưu bút 
  gọi là niềm riêng

  bao năm 
  trở lại sân trường
  nhặt từng 
  cánh mỏng 
  phượng tàn bạn đâu?

  Tìm về 
  tháng sáu trao nhau
  mắt hao hao giống 
  qua cầu mùa quên

  tìm về
  tháng sáu ủ êm
  giọt thương
  rơi rớt 
  say mèm gọi ai?

  NGUYỄN ĐÌNH ÁNH

  Recommended For You