Tôi một ngày Hà Nội

  Tôi một ngày Hà Nội
  Khoác chiếc áo đầu đông
  Phố mấy lần thay gió
  Em buồn nhớ tôi không?
   
  Tôi về Hà Nội mãi tìm em
  Nhớ mùa sấu rụng nhớ hàng kem
  Cổ Ngư lạnh guốc đường soi bóng
  Lạc giữa đô thành lắm đua chen
   
  Hà Nội đông về mùa cũng lẳng
  Chuồn ngô núp gió đậu bờ ao
  Hồ Tây bóng ngả chiều mây lạc
  Liễu rũ buông mành nước lao xao

  DUY BẰNG

  Recommended For You