TP.HCM sắp ra mắt Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

TP.HCM sẽ có Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính công khai, minh bạch cho người dân, doanh nghiệp. Lễ ra mắt Hệ thống này sẽ diễn ra vào chiều 29/10/2022 tại UBND Thành phố Hồ Chí Minh.

“Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính Thành phố Hồ Chí Minh” ra đời trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công trực tuyến và Hệ thống một cửa điện tử, tại địa chỉ https://dichvucong.hochiminhcity.gov.vn.

Hệ thống được kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia; Hệ thống định danh, xác thực quốc gia; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các Bộ, ngành Trung ương, nhằm cung cấp thông tin và tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức có nhu cầu giải quyết các thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác.

Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức sẽ được xác minh và cấp một tài khoản duy nhất, sử dụng thống nhất cho việc đăng ký trực tuyến dịch vụ công đối với tất cả các dịch vụ hành chính công, thông qua hệ thống hồ sơ điện tử thay thế cho các hình thức hồ sơ giấy thông thường được thực hiện trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

TP.HCM phấn đấu đến cuối năm nay, 100% thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã được UBND TP phê duyệt để cán bộ, công chức tiếp nhận và xử lý hồ sơ; cung cấp 452 dịch vụ công trực tuyến theo các quyết định của Trung ương và địa phương.

Nguồn: Trung tâm Báo chí TP.HCM

Recommended For You