Trách

Em không về tháng sáu
Nên phượng khép mi hồng
Phố tím mưa phập phồng
Khóc cạn cùng ta nhớ.

Để khản giọng ve gào
Thương gió nấc nghẹn ngào
Vỡ ngâu trào khao khát.

Mỏi chờ ta vơ cát
Dựng tường chắn gió may
Biển cồn tháng chín gầy
Dồn mây trùng điệp bão…

Sao không từ tháng sáu
Nói câu mong là thừa
Để trọn một mùa mưa
Đợi mòn mơ. Ta tiếc!

VŨ THỊ HUẾ

Recommended For You