Trăng đêm rằm trung thu

Trăng treo lơ lửng ngọn tre
Chị Hằng soi rõ… kẹo me kẹo hồng
Chúng em… thi rước đèn lồng
Mời chị xuống múa… lân rồng… tùng dinh

Nhân gian… phá cỗ linh đình
Trăng rằm vằng vặc… lung linh ngàn đời
Còn bao… trẻ nhỏ trăng ơi!
Đèn lồng chẳng có… kẹo thời cũng không

Hằng Nga… nghe thấy… động lòng
Trên cao… chị rải ánh vàng… nhân gian.

[Chưa rõ ai là tác giả của bài thơ này] 

Recommended For You