Trở về

Ta lại về giữa cánh đồng thơ ấu
Màu cỏ xanh như tuổi nhỏ em xưa
Tháng năm trôi theo chuyến tàu lưu lạc
Tiếng dế buồn khản giọng lạc trong mưa.

Ta lại về nghe thông reo với núi
Đếm tuổi buồn trong từng cánh lá rơi
Đếm ngày xanh trôi theo từng ngọn gió
Thông vi vu reo mãi mãi trêu ngươi.

Ta lại về ôm câu thơ tri kỷ
Từng điệu vần ve vãn bóng hoàng hôn
Lắng từng giọt đời nghiêng theo vần điệu
Cho câu thơ xanh mãi tuổi yêu thương!

NGUYÊN TIÊU

Recommended For You