Từ lúc em đi

Từ lúc em đi rồi!
Ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người,
Đường hoang vắng đợi,
Hàng cây lớn gọi
Buồn nghe lá rơi

Từ lúc em đi rồi!
Hàng ghế công viên xưa chỉ một người,
Chiều qua rất vội,
Người yêu ái ngại!
Nhìn gió mây trôi

Phố đêm đèn vàng không có em
Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim!
Khúc ca thưở nào theo bước đêm hoang,
Nhớ em lạnh lùng căn gác vắng.

Từ lúc em đi rồi!
Từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường,
Bàn tay ngón gầy
Tìm môi thở dài,
Lời yêu gió bay.

Từ lúc em đi rồi!
Ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người,
Đường hoang vắng đợi,
Hàng cây lớn gọi
Buồn nghe lá rơi

Từ lúc em đi rồi!
Hàng ghé công viên xưa chỉ một người,
Chiều qua rất vội,
Người yêu aí ngại!
Nhìn gió mây trôi
Phố đêm đèn vàng không có em.
Tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim!
Khúc ca thuở nào theo bước đêm hoang,
Nhớ em lạnh lùng căn gác vắng.

Từ lúc em đi rồi.
Từng cánh chim đêm hỏi tiếng người,
Nhiều khi tiếng cười
Buồn như rã rời!
Từ lúc em đi
Từ lúc em đi
Từ lúc em đi.

Trên đây là lời bài hát “Từ lúc em đi” – Sáng tác: Anh Bằng

 

Recommended For You