Tùy duyên

“Cố tình trồng hoa, hoa không nở
Vô tình cắm liễu, liễu lại xanh”
Quan hệ giữa người là duyên nợ
Đừng buồn nếu vỡ giấc mộng lành.

Hữu duyên gặp gỡ người trong mộng
Hết duyên ta hãy bước chân đi
Đường dài phía trước còn phải sống
Kỷ niệm đau thương chớ níu ghì.

Tự nhủ trần gian là quán trọ
Lữ khách đến đi cứ tự nhiên
Cưỡng cầu chi nữa cho đau khổ?
Hợp tan tan hợp để tùy duyên.

Cảm ơn tất cả người ta gặp
Vô tình cố ý gieo khổ đau
Để lại cho ta nhiều bài học
Ta sẽ kiên cường những lần sau.

Hường Lâm

Recommended For You