Vết cắt

  Nhặt vào đêm câu hát
  chạm lồng ngực đau khan
  bên cuộc vui hiến tế
  tôi chạm những phai tàn

  em như một vết cắt
  cứa nhẹ gót tháng năm
  mùa rơi thành ký ức
  khóc phủ dấu chân rằm

  gọi mây ngày nắng lửa
  tôi tựa những khoảng không
  em qua miền mưa trắng
  rót rơi cơn xoay mòng

  muốn chạy qua hoài niệm
  nhặt lại đời hồn nhiên
  nơi cơn buồn biển động
  em là đóa môi mềm

  KAI HOÀNG

  Recommended For You