Viết cho ngày cuối năm

  Dắt em qua thềm tháng chạp
  ngẩn ngơ mùa rụng lưng chừng
  trên tường sót đôi cọng lịch
  ngả vào năm cũ rưng rưng

  Dặm dài áo cơm bề bộn
  bung biêng muôn nẻo thăng trầm
  thuyền đời ra khơi vào lộng
  gối đầu bến bãi tri âm

  Em ơi, ta về với Tết
  nhen hồng lửa ấm tình thân
  giao thừa lâng lâng câu chúc
  căng tràn ước vọng tân xuân

  Dắt em qua miền xuân ấm
  vươn tay hái nụ giao mùa
  tháng giêng chùng chình chạm ngõ
  hương tình dậy ngát môi hoa…

  NGÔ THẾ LÂM

  Recommended For You