Vô thường

Vô thường một kiếp nhân sinh
Hôm nay còn thở thì mình cứ vui
Chẳng ai mua bán nụ cười
Tâm an lòng nhẹ đất trời bình yên.

Ai mà chẳng có ưu phiền
Chỉ là học cách an nhiên giữa đời
Ai mà chẳng lúc chơi vơi
Dặn lòng bình thản một đời an vui.

Biết ơn những phút ngậm ngùi
Cho ta ngày mới nụ cười nhẹ tênh
Biết ơn ngày tháng chênh vênh
Cho ta ý chí vươn lên cùng người.

Muôn cây hướng ánh mặt trời
Dẫu cho vạn vật đổi dời ngày đêm
Sông kia nào mãi êm đềm
Trải qua giông bão mới thêm đất bồi.

Đời người cũng vậy mà thôi
Khóc cười, yêu ghét cũng trôi tháng ngày
Mong khi nhắm mắt xuôi tay
Lòng không luyến tiếc chuỗi ngày đã qua.
Vô thường một kiếp cỏ hoa.

Tạ Công Dũng

Recommended For You