Xa em

Xa em chỉ biết đến sầu
Trong lòng anh thấy bầu nhầu những tơ.

Xa em chỉ biết làm thơ
Có lần anh ngỡ mình là Tú Xương.

Xa em anh tưởng… bình thường
Ai ngờ anh lại vấn vương thế này.

Giang ĐT

Recommended For You