Xin em

  Xin em một sợi tóc thề
  Để anh buộc nhớ kẻo về em quên
  Mùa này dông bão chông chênh
  Thuyền tình trôi mất bắt đền ai đây?
   
  Xin em cho nắm ngón tay
  Để anh cầm mãi những ngày có nhau
  Lỡ khi biền biệt trăng sao
  Tháng năm tơ nhện toàn màu cô đơn.
   
  Xin em tặng một nụ hôn
  Để anh hiểu biết lớn khôn thành người
  Một mai đắc đạo lên trời
  Gặp tiên nữ
  Biết trả lời:
  Nụ hôn…

  THANH TRẮC NGUYỄN VĂN

  Recommended For You