Đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại về chuyển mạng giữ nguyên số

Cục viễn thông vừa cho biết đường dây nóng tiếp nhận khiếu nại liên quan đến chuyển mạng giữ nguyên số đã bắt đầu hoạt động từ ngày 11/3/2019. Cụ thể, khi... Read more »