Nghệ thuật nói lý, hát lý của người Cơ Tu

Hát lý, nói lý là một loại hình nghệ thuật ứng khẩu, truyền khẩu rất độc đáo của người Cơ Tu vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Hoạt động này thường... Read more »