Ai thương đôi mắt em buồn

Ai thương đôi mắt em buồn
Ai lau giọt lệ em tuôn bao ngày
Ai mà em gọi cùng say
Ai buồn ai nuốt lệ cay vào lòng.

Ai thường ngày nhớ đêm mong
Ai yêu nhưng biết em lòng chẳng vương
Ai từng muốn nói lời thương
Ai thôi vì biết em thương người rồi.

Ai mơ về chốn xa xôi
Ai cùng em sẽ nên đôi chẳng rời
Ai lo người sẽ đơn côi
Ai kia em muốn chẳng lời yêu em.

Ai này em chỉ luôn xem
Ai này là bạn chẳng thêm chút nào
Ai này chẳng hiểu vì sao
Ai trao tình cảm em nào nhớ mong.

Ai đây tình cảm thật lòng
Ai kia đùa giỡn em lòng vẫn yêu
Ai này lo lắng bao nhiêu
Ai kia luôn khiến bao chiều em đau.

Ai này luôn đứng phía sau
Ai mong buồn sẽ qua mau em à
Ai này mãi đứng phía xa
Ai này em chỉ xem là bạn thân
Ai kia em vẫn luôn cần
Ai này em chẳng hề cần khi vui.

Phong Nhã

Recommended For You