Bạch lan

Bạch Lan thanh nhã, mảnh mai
Ôn nhu như thủy đắm say lòng người
Mặt hoa luôn nụ cười tươi
Lòng Hoa ai biết đang vui hay buồn?

Vườn xuân dìu dịu đưa hương
Một đàn bướm trắng vấn vương bên mình
Người phong nhã, khách đa tình
Có ai không thích, không nhìn ngắm hoa

Dịu dàng, dài các, kiêu sa
Nhưng ai mà biết lòng Hoa nghĩ gì!

[Chưa rõ ai là tác giả của bài thơ này]

Recommended For You