Bài ca sư phạm

Chở đạo con thuyền lướt sóng khơi
Ươm mầm trí tuệ đẹp xanh đời
Cô rèn giũa nghiệp tâm hồng sáng
Thầy luyện tôi nghề đức thắm tươi

Vạn cánh chim bay tràn khát vọng
Ngàn hoa đua nở toả hương ngời
Gieo nhân gặt quả lòng thanh thản
Sư Phạm bài ca mãi tuyệt vời.

Phạm Đức Toản

Recommended For You