Bây giờ tháng ba

  Nồng nàn rất đỗi tháng ba
  Sầu đông tím ngọt vắt qua ngõ mùa
  Vườn khuya hương bưởi đong đưa
  Cà vừa hé nụ, lúa vừa trổ bông
  Nắng vàng thắp khoảng trời trong
  Con ong tìm mật mênh mông nẻo ngày
  Huơ tay chạm khẽ nồng say
  Một chùm gạo đỏ lấp đầy chân mây…

  Hội làng xuân vẫn còn cay
  Trầu vôi vẫn thắm chật ngày duyên thơ
  Người đi cầu những bán mua
  Tôi về nhặt nhạnh thiếu thừa dương gian
   
  Vụng về vướng rét nàng Bân
  Áo khăn hờ hững tần ngần đợi em
  Chợ người đã vãn mấy phiên
  Riêng tôi khờ khạo lỡ phiên chợ tình…

  NGÔ THẾ LÂM

  Recommended For You