Bến sông trăng

  Ta về
  Với ngả sông trăng
  Bến xưa con nước
  Ngân trầm tình quê
   
  Vẳng nghe
  Gió hát câu thề
  Người đi xa xứ
  Lối về bỏ quên
   
  Con đò 
  Trên bến sông xưa
  Tháng năm buồn vắng
  Ngẩn ngơ câu hò…
   
  Ta về
  Nghe gió sang mùa
  Trăng treo tình tứ
  Buông vàng sông thơ…

  LÊ VĂN TRƯỜNG

  Recommended For You