Bình minh ơi!

Bình minh ơi! Dậy đi
Đừng ngủ mãi làm gì
Cà phê này tuy đắng
Mỗi đứa làm một ly

Bình minh ơi! Dậy đi
Ban nắng ấm rạng ngời
Cho tim này bớt lạnh
Hoa khoe sắc muôn nơi

[Bài liên quan: Bình minh trên biển]
[Bài liên quan: Bình minh]
[Bài liên quan: Một mình]

Những gì không được vui
Hãy cất vào đêm và
Cười lên mình bước tiếp
Đoạn đường còn rất xa.

Nguyễn Thuyền

Recommended For You