Bình minh rộn ràng

Sương còn đọng lại lúc bình minh
Phiến lá non xanh đã chuyển mình
Nụ biếc âm thầm đang hé mở
Hoa vàng lặng lẽ tỏa hương trinh

Niềm thương gửi trọn mây cùng gió
Nỗi nhớ trao nhau bóng với hình
Tóc xõa bờ vai đùa nắng sớm
Bên thềm đọt trúc cũng rung rinh!

Khánh Linh

Recommended For You