Bóng nhớ

  Có những nỗi niềm không tuổi không tên
  Mà đeo đẳng khắp mọi chiều quên nhớ
  Te tái nón quê em về cuối chợ
  Lá cải cọng rơm ngơ ngác mặt sàng…

  Mơn mởn xanh rồi chao chác ngả vàng
  Đê vẫn cỏ miên man chờ mưa nắng
  Hoa vẫn dại ngây ngây hương thầm lặng
  Hòn sỏi ngu ngơ đợi gót chân người.

  Em còn em thuở con mắt biết cười
  Môi tố nữ vin trăng rằm dối mẹ
  Nát cỏ chân đê sương đầm vai trẻ
  Nhớn nhác sao trời nhu nhú ngực non.

  Em còn em thời con sáo véo von
  Vù một cái bỏ dòng sông cạn nước
  Vù một cái lại quay về bến ngược
  Dẫu đò duyên vẫn mát mái xuôi chèo.

  Vành vạnh xưa ơi, trăm suối vạn đèo
  Chạy như gió chưa ra ngoài bóng nhớ
  Tìm gặp em – em cũng vừa tan chợ
  Tức tưởi mặt sàng đắng cải cay răm!

  NGUYỄN NGỌC HƯNG

  Recommended For You