Bóng xưa

Có một hôm nào đêm phố mưa
Se se lạnh gió thổi hơi lùa
Hắt hiu bóng đổ bên đường vắng
Người đứng chờ ai nơi quán xưa.

Quán vẫn đông mà vẫn thiếu ai?
Buồn vương mấy sợi tóc buông dài
Hạt mưa nhuốm lạnh vờn trên má
Nhỏ xuống thành dòng thấm ướt vai.

Nắng mưa từng trải đã bao mùa
Quán cũ còn nguyên kỷ niệm xưa
Giọng nói tiếng cười chưa thể mất
Ly cà phê nóng mới đây vừa…

Đêm đã sâu và mưa vẫn rơi
Người đưa mắt ngó cuối phương trời
Chân lần dẫn bước trên đường vắng
Mang bóng hình xưa theo khắp nơi.

TRÀ KIM LONG

Recommended For You