Cà Mau chiều quán nhớ

  Đường Ngọc Hiển chiều mưa em chẳng đến
  Phố lung linh, cà phê đắng nỗi lòng
  Dáng Diễm xưa đọng tình ca nhạc Trịnh
  Đã phai mờ khói thuốc hoá hư không
   
  Em không đến mà mưa càng nặng hạt
  Cho nỗi buồn như trút xuống đêm nay
  Em không đến mà nhạc càng réo rắt
  Cho cô đơn vắng lặng rót đêm dài
   
  Đêm quán cũ đã xa rồi từ đó
  Từ dạo em đã vắng bóng nơi này
  Góc ngồi xưa chỉ còn là khoảng trống
  Cà Mau buồn chẳng dứt nổi cơn say…

  NGUYỄN HOÀI NHẬT

  Recommended For You