Chia sẻ file trong Windows 10

  Tôi xin bổ sung thêm vài ý về HomeGroup, tính năng chia sẻ file trong Windows 10 (LBVMVT số 645):

  – HomeGroup không chỉ làm việc với Windows 10 mà nó còn có thể làm việc với Windows 7, 8 và 8.1 (nhưng không làm việc với Vista, XP).

  – Khi kết nối lần đầu tiên với mạng wifi, Windows giả định rằng đó là một mạng công cộng, và cho rằng bạn không muốn ai dò xét qua máy của mình nên nó sẽ đặt máy của bạn vào tình trạng ẩn (không thể khám phá được). Điều này có nghĩa là không có máy nào trong mạng tìm thấy nó, và ngược lại nó cũng không tìm thấy những máy khác trong mạng. Vì vậy, khi Windows hiện ra thông báo “Do you want to allow your PC to be discoverable…”, bạn hãy bấm Yes để cho biết đây là mạng riêng và có thể chia sẻ file.

  – Khi gia nhập vào một HomeGroupe có sẵn, bạn phải gõ password của HomeGroup ấy. Nếu quên hoặc không biết password, bạn có thể tìm lại bằng cách trên máy chạy Windows 7, 8 hay 8.1, bạn mở bất kỳ một folder nào, bấm phải chuột vào chữ HomeGroup ở panel bên trái và chọn View the Homegroup Password.

  Hoàng Dũng

  Recommended For You