Chiều trên bến cũ

  Chuyến đò ngang cắm sào yên nghỉ
  Bỏ dòng sông lặng ngắt lục bình trôi
  Hàng bần xanh đứng ven bờ mặc niệm
  Xưa của lòng ai – thoáng chút bùi ngùi

  Em gái nhỏ xa rồi miền quê nhỏ
  Bỏ tiếng cười lạc theo gió về đâu
  Lối cỏ quen con đường ôm kỷ niệm
  Bàn chân xưa mưa nắng rửa phai rồi

  Chiều nay về một mình trên bến vắng
  Nghe trong lòng từng nỗi nhớ rưng rưng
  Sông lững lờ có bao giờ thầm trách
  Không đưa người về được bến xưa.

  ĐƯỜNG LÃNG DU

  Recommended For You